Montenegro

Sveriges reformsamarbete med Montenegro styrs av strategin från Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-2027.

Montenegro omfattas av det regionala stödet, som för regionen uppgår till ca 110 miljoner årligen. Stödet ska bidra till följande mål: 1) mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet, 2) fredliga och inkluderande samhällen, 3) miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurser, samt 4) inkluderande ekonomisk utveckling.

Det svenska stödet genomförs samordnat med eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen. Detta uppgår till ca 14 miljarder för hela regionen under perioden 2021-2027.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Montenegro

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7 träffar.