Artikel från Utrikesdepartementet

Västra Balkan i fokus på EU:s utrikesministermöte den 22 maj

Publicerad

Utvecklingen på Västra Balkan var en av dagordningspunkterna på EU:s utrikesministermöte den 22 maj. I samband med mötet hölls också, på svenskt initiativ, en arbetslunch med utrikesministrarna från länderna på Västra Balkan.

På initiativ av utrikesminister Tobias Billström hade utrikesministrarna från de sex länderna på Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien) bjudits in till en arbetslunch i samband med EU-mötet.

Mötet och arbetslunchen blev bra tillfällen att diskutera säkerhetspolitiska frågor, som till exempel ländernas anpassning till EU:s gemensamma utrikespolitik (GUSP) och EU:s sanktioner mot Ryssland.

Ländernas närmande till EU och vilka reformer som pågår på Västra Balkan var en annan huvudfråga, liksom möjligheterna för EU att på olika sätt stödja ländernas reformer.

Att så stor del av EU:s utrikesministermöte ägnades åt situationen på Västra Balkan är ett tydligt uttryck för EU:s vilja att utöka och fördjupa kontakterna med regionens länder. Ett närmare samarbete mellan EU och Västra Balken blir allt viktigare i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget i Europa.