Indien

De bilaterala förbindelserna mellan Indien och Sverige har varit omfattande sedan Indiens självständighet 1947. Diplomatiska förbindelser etablerades 1948 och Indien blev år 1953 en av de första mottagarna av svenskt bistånd. Indien mottog bistånd från Sverige fram till 2013, då det fasades ut.

Under de senaste åren har ett intensivt besöksutbyte ägt rum åt båda håll. 2015 ägde ett statsbesök från Indien rum då den dåvarande indiske presidenten Pranab Mukherjee besökte Sverige. 2016 besökte statsminister Stefan Löfven Indien och antog tillsammans med premiärminister Narendra Modi ett gemensamt uttalande. 2018 besökte Modi Sverige för samtal med statsminister Löfven. I samband med detta ingicks en gemensam handlingsplan och ett gemensamt innovationspartnerskap. 2019 genomfördes ett statsbesök från Sverige till Indien under ledning av kungen och drottningen. Flera ministrar och en stor näringslivsdelegation deltog vid statsbesöket.

Det parlamentariska utbytet mellan Sverige och Indien är också mycket aktivt. 2014 besökte dåvarande talman Per Westerberg Indien.

Sverige och Indien har under de senaste åren undertecknat ett flertal bilaterala samarbetsavtal inom områden som innovation, tekniskt och vetenskapligt samarbete, försvar, hälsa, miljö, förnybar energi, hållbar stadsutveckling med mera.

Svenska företags närvaro i landet går långt tillbaka och den första svenska företagsinvesteringen gjordes redan på 1920-talet. Indiens starka ekonomiska tillväxt och stora hemmamarknad gör landet till en allt viktigare marknad för svenska företag. Handeln mellan Sverige och Indien har ökat markant under senare år och ett växande antal svenska företag har etablerat sig i Indien. År 2023 var antalet ca 250, vilka tillsammans direkt sysselsätter ca 220 000 personer i Indien. Fler och fler indiska företag gör också investeringar i Sverige, framför allt inom IT-sektorn.

Det starka intresset från näringslivet för den indiska marknaden ledde 2003 till bildandet av Sweden-India Business Council (SIBC) i Sverige. År 2007 bildades en svensk handelskammare i Indien (Swedish Chamber of Commerce India). 2012 öppnades ett nytt generalkonsulat i Mumbai, inriktat på handelsfrämjande. Business Sweden har kontor i New Delhi och Bangalore. 2016, i samband med statsminister Löfvens besök till Indien, lanserades ett gemensamt näringslivsråd mellan Sverige och Indien; India-Sweden Business Leaders Round Table.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Indien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.