Nicaragua

Sveriges totala export till Nicaragua uppgick till 84 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 213 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av maskiner och apparater samt utrustning för telekommunikation och importen bestod främst av kaffe, frukt och nötter.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Nicaragua 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sedan 2021 bedriver regeringen en femårig regional strategi omfattande 1 miljard SEK för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang i Latinamerika inom prioriterade områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimat samt migration. Denna strategi innefattar även Nicaragua.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till Nicaragua. Sverige har ett honorärkonsulat i Managua.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nicaragua

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 22 träffar.