Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 7. Avtal med Nicaragua om utvecklingssamarbete 1998-2000 ... SÖ 1998:7-13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 7. Avtal med Nicaragua om utvecklingssamarbete 1998-2000. Managua den 8 januari 1998 Nr 8. Avtal med Sri Lanka om utvecklingssamarbete 1998-2000 Colombo den 11 mars 1998 Nr 9. Avtal med den palestinska myndigheten (PLO) om utvecklingssamarbete 1 januari 1998-31 december 1999. Gaza den 27 januari 1998 Nr 10. Uppsägning av internationell konvention den 29 november 1969 om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (SÖ 1975:46). London den 18 februari 1997 Nr 11. Uppsägning av internationell konvention den 18 december 1971 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja(SÖ 1975:43). London den 18 februari 1997