Hoppa till huvudinnehåll

Kanada

Relationerna mellan Kanada och Sverige är mycket goda och präglas av en hög grad av samsyn. Centrala frågor för det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Kanada är utrikes- och säkerhetspolitik, handel och investeringar, grön omställning, forskning och innovation, avancerad tillverkningsindustri samt gruv- och skogsnäringar. Sverige har en utlandsmyndighet i Kanada, ambassaden i Ottawa. Vidare finns nio honorärkonsulat runt om i landet. Business Sweden har ett handelskontor i Toronto, som samarbetar nära med ambassaden i Ottawa. I Toronto finns även en svensk-kanadensisk handelskammare.

Sveriges totala export till Kanada uppgick till 25 983 miljoner SEK under 2023 och importen nådde 4 969 miljoner SEK samma år. Kanada är Sveriges 14:e största exportmarknad (2023). De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Kanada är läkemedel, mineraloljeprodukter, telekomutrustning, bilar, maskiner, järn och stål. Importen utgörs främst av maskiner, flygplan, mät- och kontrollinstrument och koppar.

Det finns omkring 130 svenska dotterbolag etablerade i Kanada och ännu fler svenska företag är representerade genom distributörer. Flera av de svenska företagen har varit etablerade sedan många år som leverantörer av maskiner och utrustning till Kanadas råvarubaserade industri. Exempel på stora svenska företag i Kanada är Epiroc, SKF, Syntronic, Securitas, Saab, Ericsson, IKEA, Volvo Bus, Northvolt, H&M och Sandvik. Ericsson bedriver FoU-verksamhet i landet. Uppskattningsvis finns omkring 85 kanadensiska företag i Sverige. EU:s handelsavtal med Kanada, CETA, bidrar till att stärka handelsrelationerna. 

Samsynen är ofta stor i den kanadensiska och svenska utrikespolitiken. Kanada är ett viktigt likasinnat land för Sverige, Norden och EU, och delar med oss en stor värdegemenskap vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbarhet och en regelbaserad världsordning. Vid folkräkningen år 2021 uppgav drygt 334 000 att de hade, åtminstone delvis, svenskt ursprung. Huvuddelen är tredje generationens svenskar. I samma folkräkning framgår att omkring 7 500 personer har svenska som modersmål.

Besöksutbytet mellan Sverige och Kanada är relativt omfattande och har ökat kraftigt på senare år drivet av ömsesidiga intressen Ett stort antal svenska högnivåbesök från både regering och riksdag har ägt rum under de senaste åren. Antalet inkommande besök från Kanada har också ökat.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Kanada

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 35 träffar.

Laddar...