Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal mellan Kanadas regering, regeringarna i medlemsstaterna i Europeiska rymdorganet, Japans regering, Ryska federationens regering och Amerikas förenta staters regering om samarbete om den SÖ 2005:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal mellan Kanadas regering, regeringarna i medlemsstaterna i Europeiska rymdorganet, Japans regering, Ryska federationens regering och Amerikas förenta staters regering om samarbete om den civila internationella rymdstationen och Överenskommelse om interimistisk tillämpning av det mellanstatliga rymdstationsavtalet före dess ikraftträdande. Washington den 29 januari 1998