Bolivia

Sveriges totala export till Bolivia uppgick till 158 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 15 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av maskiner och apparater samt lastbilar och specialfordon och importen bestod främst av möbler och madrasser samt kaffe. Svenska företag som har dotterbolag i Bolivia är ABB, Atlas Copco, Epiroc, Ericsson, Kreab, Tetra Pak och Millicom. Dessutom finns drygt 30 övriga svenska varumärken representerade genom lokala distributörer, däribland Electrolux och Volvo.

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2021–2025 omfattar 930 miljoner SEK. Strategin fokuserar utvecklingssamarbetet inom tre målområden: 1) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet, 2) Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser, samt 3) Inkluderande ekonomisk utveckling.

Sverige har en ambassad i La Paz.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Bolivia

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.