Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar sammantaget 1650 miljoner kronor.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär