Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet. Det svenska reformsamarbetet med länderna i Östeuropa syftar till att stödja dessa länders reformprocesser för att uppnå ökat EU-närmande vilket är det mest effektiva sättet att uppnå det övergripande målet för svenskt internationellt bistånd i regionen. EU:s Östliga Partnerskap utgör här ett viktigt ramverk.

Ladda ner:

Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa ska gälla under perioden 2021–2027 och omfattar totalt 6,6 miljarder kronor. Sidas verksamhet i Östeuropa[1] omfattar 6,4 miljarder kronor. Svenska institutets (SI) verksamhet i Östeuropa omfattar 150 miljoner kronor. Folke Bernadotteakademins (FBA) verksamhet omfattar 50 miljoner kronor.

Strategin styr användningen av medel som anslås under Utgiftsområdet 7 Internationellt bistånd 1:1 biståndsverksamhet anslagspost 23 i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 21 i regleringsbrev avseende SI för respektive budgetår, medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och 1:4.1 FBA, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår för respektive budgetår.

Laddar...