Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2020- 2024 Diarienummer: UD2020/01516/AF

Publicerad

Den 30 januari beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda. Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ladda ner:

Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Strategin ska gälla under perioden 2020-2024 och omfattar sammantaget 1 250 MSEK.