Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda Diarienummer: UF2013/72327/UD/AF

Publicerad

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete med Rwanda inom ramen för denna strategi ska bidra till en strukturomvandling av ekonomin som ger människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig. Vidare syftar strategin till att stärka fattiga kvinnor och mäns möjligheter att påverka sin livs-situation och att kunna verka för en demokratisk samhällsutveckling. Konfliktförebyggande och försoning är genomgående teman för strategin. Strategin ska gälla under perioden 2015–2019 och omfatta sammantaget 900 miljoner kronor under perioden.