Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort Diarienummer: LI2023/03666

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvar som har kommit till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet på promemorian Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastruktur departementet senast den 11 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...