Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2023:51 om Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - frågor med anledning av Europadomstolens dom Diarienummer: Fö2023/01467

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Försvarsdepartementet på SOU 2023:51 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 4 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...