Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2022:62 EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå Diarienummer: Ju2022/03305

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av betänkandet EU:s vapendirektiv – genom­förande av 2017 års ändrings­direktiv på minimi­nivå, SOU 2022:62.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 15 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...