Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling Diarienummer: U2018/01224/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 29 juni 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Kammarrätten i Stockholm
3 Domstolsverket
4 Socialstyrelsen
5 Statens institutionsstyrelse (SIS)
6 Myndigheten för delaktighet
7 Barnombudsmannen
8 Jämställdhetsmyndigheten
9 Sametinget
10 Statskontoret
11 Statens skolverk
12 Statens skolinspektion
13 Specialpedagogiska skolmyndigheten
14 Sameskolstyrelsen
15 Skolväsendets överklagandenämnd
16 Skolforskningsinstitutet
17 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
18 Universitetskanslersämbetet
19 Universitets- och högskolerådet
20 Göteborgs universitet
21 Lunds universitet
22 Stockholms universitet
23 Uppsala universitet
24 Karlstads universitet
25 Kungl. Tekniska högskolan
26 Linköpings universitet
27 Linnéuniversitetet
28 Luleå tekniska universitet
29 Malmö universitet
30 Mittuniversitetet
31 Umeå universitet
32 Örebro universitet
33 Gymnastik- och idrottshögskolan
34 Högskolan i Borås
35 Högskolan Dalarna
36 Högskolan i Gävle
37 Högskolan i Halmstad
38 Högskolan Kristianstad
39 Högskolan i Skövde
40 Högskolan Väst
41 Konstfack
42 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
43 Mälardalens högskola
44 Stockholms konstnärliga högskola
45 Södertörns högskola
46 Chalmers tekniska högskola AB
47 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
48 Arbetsgivarverket
49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU)
50 Diskrimineringsombudsmannen
51 Regelrådet
52 Eda kommun
53 Färgelanda kommun
54 Gullspångs kommun
55 Göteborgs kommun
56 Högsby kommun
57 Kristianstads kommun
58 Köpings kommun
59 Lerums kommun
60 Lunds kommun
61 Malmö kommun
62 Mölndals kommun
63 Nordanstigs kommun
64 Norsjö kommun
65 Ronneby kommun
66 Simrishamns kommun
67 Sjöbo kommun
68 Skurups kommun
69 Stenungssunds kommun
70 Stockholms kommun
71 Storumans kommun
72 Sävsjö kommun
73 Timrå kommun
74 Uddevalla kommun
75 Vara kommun
76 Varbergs kommun
77 Vaxholms kommun
78 Vingåkers kommun
79 Västerviks kommun
80 Åre kommun
81 Älvdalens kommun
82 Överkalix kommun
83 Göteborgsregionens kommunalförbund
84 Lapplands kommunalförbund
85 Kalmar läns landsting
86 Jämtlands läns landsting
87 Västerbottens läns landsting
88 Skåne läns landsting
89 Gävleborgs läns landsting
90 Almega
91 Folkbildningsrådet
92 Friskolornas riksförbund
93 Funktionsrätt Sverige
94 Förbundet Folkhögskollärarna
95 Idéburna skolors riksförbund
96 Lika Unika
97 Lärarförbundet
98 Lärarnas Riksförbund
99 Riksförbundet Hem och Skola
100 Svenska Kommunalarbetareförbundet
101 Sveriges Skolledarförbund
102 Sveriges Elevkårer
103 Sveriges elevråd, SVEA
104 Sveriges Kommuner och Landsting
105 Vuxenutbildning i samverkan, ViS

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.