Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande Diarienummer: Ju2016/08502/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande, SOU 2016:81.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 21 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...