Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning för att genomföra ett nytt konsumentkreditdirektiv

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra ett nytt EU-direktiv om konsumentkrediter.

Marknaden för konsumentkrediter har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det har blivit allt vanligare att nya marknadsaktörer erbjuder nya typer av kreditavtal som ofta ingås över internet. Den tekniska utvecklingen har bland annat lett till att såväl konsumenter som kreditgivare fattar snabbare beslut och att kreditprövning kan ske genom automatiska beslutssystem. Det har också uppstått nya sätt att lämna information. 

Mot den bakgrunden har Europaparlamentet och rådet nyligen antagit ett nytt direktiv om konsumentkrediter. Syftet är att förbättra konsumentskyddet och därmed öka konsumenternas förtroende och främja en väl fungerande inre marknad i EU.

Det nya direktivet innebär bland annat att fler krediter än i dag kommer att omfattas av regelverket. Det innebär också ändrade regler om bland annat marknadsföring, information och kreditprövning. Dessutom innebär det att det införs regler om rådgivningstjänster, krav på kompetens hos kreditgivares och kreditför­med­lares personal och ett allmänt hederlighetskrav för kreditgivare och kreditför­medlare.

I uppdraget ingår att

  • analysera det nya konsumentkreditdirektivet,
  • ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som direktivet erbjuder, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag och förslag på andra åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 11 oktober 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...