Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige Diarienummer: KN2024/00977

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att leda en process för att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppdraget ska resultera i ett kunskapsunderlag till regeringen för framtida insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar i forskning och utveckling.

Ladda ner:

Uppdraget innefattar även att föreslå arbetssätt för hur kunskapsunderlaget
regelbundet kan uppdateras utifrån förändrade förutsättningar och behov.

Vinnova ska som del av processen med att identifiera tekniker också
genomföra en kvantitativ analys av svenska styrkeområden och behov.

Under processen ska synpunkter inhämtas från stora och små teknik- och
forskningsintensiva företag, branschorganisationer, Vetenskapsrådet och
övriga forskningsfinansiärer, relevanta myndigheter inom totalförsvaret,
forskningsinstitut, lärosäten, relevanta utredningar och kommissioner samt
andra berörda aktörer.

Vinnova ska under uppdragets genomförande ha en löpande dialog med
Regeringskansliet.

Vinnova ska senast den 31 oktober 2024 lämna en skriftlig redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) som
inbegriper motiveringar av förslagen samt i vilken aspekt teknikerna anses
vara strategiskt viktiga.

Laddar...