Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att uppmuntra enskilda privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige Diarienummer: KN2024/00358

Publicerad

Regeringen ger Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att under åren 2024–2026 uppmuntra enskilda privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige genom att återinföra en tävling med den s.k. Mineraljakten som förebild.

Ladda ner:

För uppdraget får SGU under 2024 använda högst 3 miljoner kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv budgetåret 2024 uppförda anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning, anslagspost 1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (se KN2023/04612, villkor 3 för anslagsposten).

SGU ska årligen, senast den 15 mars med start 2025 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet). SGU ska senast den 15 mars 2027 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet). 

Laddar...