Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m. Diarienummer: U2024/00057

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå, sträva efter att en så stor andel av proven som möjligt ska automaträttas samt förbereda införandet av central rättning av digitala nationella prov (U2017/03739, U2019/03788, U2023/00237) enligt följande.

Ladda ner:

Skolverket ska i enlighet med den reviderade tidsplanen i delredovisningen från den 14 september 2023 (U2023/02645) förbereda införandet av central rättning av digitala nationella prov till hösten 2026 avseende uppsatsdelarna i svenska och svenska som andraspråk kurs 3 samt i engelska kurs 6 i gymnasieskolan och våren 2028 avseende uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9 i grundskolan.

Skolverket ska i arbetet med att digitalisera de nationella proven och bedömningsstöden undanta lågstadiet från digitaliseringen. Uppdragstiden för införandet av digitala nationella prov och bedömningsstöd förlängs och ska slutredovisas senast den 1 december 2026.

Skolverket ska i det fortsatta arbetet med att införa digitala nationella prov och bedömningsstöd samt central rättning särskilt identifiera och hantera de risker som finns kopplade till uppdragets genomförande.

Laddar...