Uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft Diarienummer: KN2023/04316

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft.

Ladda ner:

Riksgäldskontoret ska bistå Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet) i arbetet med att utforma de närmare bestämmelserna för kreditgarantierna.

Riksgäldskontoret ska som ett led i uppdraget göra en bedömning av hur kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft påverkar risken i den samlade garantiportföljen.