Uppdrag att öka insatserna inom innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering Diarienummer: KN2023/02784

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stärka innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet utgör ett kompletterande initiativ till andra insatser inom myndigheten som syftar till att stärka Sveriges position internationellt avseende nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar.

Ladda ner:

Vinnova ska årligen redovisa uppdraget i årsredovisningen. Vinnova ska
även senast den 31 mars 2028 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Klimat- och näringslivsdepartementet).

Slutredovisningen ska innehålla en utvärdering av uppdraget i sin helhet och delredovisningen ska innehålla en preliminär utvärdering. Dessa ska om möjligt ha en kontrafaktisk ansats.