Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd tid för uppdraget att hantera statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Diarienummer: KN2023/02558

Publicerad

Regeringen gav den 10 februari 2022 Statens energimyndighet i uppdrag att hantera statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter och länsstyrelserna i uppdrag att bistå Statens energimyndighet i detta arbete genom att utifrån sin roll bedöma inkomna ansökningar (I2022/00352).

Ladda ner:

Uppdragstiden förlängs mot denna bakgrund till och med 1 mars 2026 och myndigheternas kostnader ska finansieras från anslag 1:10 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 21.

Laddar...