Framställning om förlängd tid för delredovisning av uppdraget att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi Diarienummer: KN2023/02048

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för delredovisning av uppdraget till Statens energimyndighet om att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi (I2022/01373).

Ladda ner:

Statens energimyndighet ska delredovisa första delen av uppdraget senast den 31 mars 2023 i stället för senast den 15 februari 2023.