Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till antiviralt läkemedel mot infektion med ett visst orthopoxvirus Diarienummer: S2022/02973

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att säkra tillgången till läkemedlet tecovirimat. Arbetet ska utgå från den gemensamma process som sker på europeisk nivå.

Socialstyrelsen ska:

  • ansvara för inköp av läkemedlet
  • beredskapslagra läkemedlet
  • vid behov och utifrån bedömning från Folkhälsomyndigheten vidareförsälja och distribuera till regionerna efter förfrågan
  • vid behov och utifrån underlag från Folkhälsomyndigheten fördela läkemedlet mellan regionerna vid en nationell bristsituation.

Folkhälsomyndigheten ska:

  • ta fram underlag för bedömning av behov av läkemedlet samt rekommendation om inköp.
  • vid behov besluta om en fördelningsnyckel mellan regionerna vid risk för en nationell bristsituation.

En årlig redovisning av uppdraget lämnas senast den 1 februari 2023 för 2022 års åtgärder och därefter löpande årliga redovisningar.