Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera vissa förutsättningar för matchningstjänster Diarienummer: A2021/01978

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa vissa förutsättningar inför den närmare utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster och som underlag för den fortsatta reformeringen av myndigheten.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas slutligt till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 mars 2022.