Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer: S2021/06572

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska lämna en delredovisning av uppdraget till Socialdepartementet med kopia till Arbets-marknadsdepartementet senast den 1 december 2022 och därefter slut-redovisa uppdraget senast den 1 december 2023.

Laddar...