Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård) den 9 -10 decemberi 2019

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte  den 9-10 december 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Välfärdsekonomin - nästa steg för att investera i hälsa som dess nyckelkomponent
  • Europeisk läkemedelspolitik – stärkt samarbete och samordning i syfte att förbättra tillgången till läkemedel
  • Aktuella lagstiftningsförslag (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen), Förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
  • EU:s framtida jämställdhetsstrategier och jämställdhetsintegrering
  • Slutsatser om jämställda ekonomier i EU: Vägen framåt. En utvärdering av Pekingplattformens genomförande under 25 år
  • Slutsatser om EU:s nya strategiska arbetsmiljöram: Att förbättra arbetsmiljölagstiftningens genomförande i EU
  • Slutsatser om inkluderande arbetsmarknader: Förbättrad sysselsätting för personer i en utsatt situation på arbetsmarknaden
  • Framtiden för EU:s sociala regelverk avseende sysselsättning och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter
  • Sysselsättningskommitténs översyn av genomförandet av ungdomsgarantin – de viktigaste budskapen
  • Aktuella lagstiftningsförslag: Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna, Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare, Ordförandeskapets konferenser, Bostadssituationen i EU, Förebyggande av våld relationer med män och pojkar – seminarium för ömsesidigt lärande (Stockholm, 16 – 17 september 2019), Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram Information från den kroatiska delegationen