Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förenklad ärendehantering för bilstödsärenden Diarienummer: S2021/01103

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att analysera och föreslå ett snabbare sätt att handlägga enklare bilstödsärenden.

Ladda ner:

Försäkringskassan ska, i samtal med Trafikverket:

  • ta fram kriterier för hur enklare ärenden kan identifieras
  • beskriva hur handläggningen kan effektiviseras
  • föreslå de författningsändringar som kan krävas för att göra en sådan ordning möjlig.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021.