Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen Diarienummer: I2019/03307/DF, I2019/01361/DF (delvis), I2019/01412/DF, I2019/01447/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten för digital förvaltning ska leda arbetet.

Ladda ner: