Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverket får utökade möjligheter till att fatta automatiserade beslut

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att Skatteverket kommer kunna fatta automatiserade beslut i större utsträckning och därmed effektivisera sin verksamhet.

En av regeringens centrala prioriteringar är att öka produktiviteten i den svenska ekonomin. I det ingår att kontinuerligt arbeta för att effektivisera statsförvaltningens verksamhet. Därför har regeringen nu fattat beslut om en förordningsändring som kommer effektivisera Skatteverkets verksamhet.

– Produktivitet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och en viktig del handlar om öka produktiviteten hos våra myndigheter. Därför är det så bra att Skatteverket nu kommer kunna fatta automatiserade beslut i större utsträckning, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Digitaliseringen medför stor potential för att effektivisera såväl offentlig förvaltning som välfärd. Digitala verktyg kan, rätt använt, minska administrationen, ge ökad medborgarnytta och höja kvalitén, säger civilminister Erik Slottner.

Ändringen i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) innebär att det får ske undantag från när en underrättelse om beslut ska innehålla uppgift om vem som har fattat beslutet. Detta då uppgift om vem som har fattat beslutet inte behöver anges om beslutet har fattats automatiserat och beslutet avser beslut om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats, omprövningsbeslut eller beslut om förseningsavgift. 

Skatteverket ges genom regeringens beslut förutsättningar att öka graden av automatisering i vissa beslutsprocesser genom att den maskinella hanteringen kan öka i handläggningen. Ändringen skapar därför möjlighet till effektivisering. Ändringen grundar sig på ett förslag från Skatteverket.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...