Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att tillsammans lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effekti­vitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn, bl.a. genom en ökad standardisering.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 augusti 2019.

Laddar...