Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av rättspsykiatrisk forskning Diarienummer: U2016/04441/F

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av rättspsykiatrisk forskning. Förutom rent medicinska aspekter bör relevant forskning inom andra områden beaktas, till exempel neurovetenskap, psykologi, juridik, behandlingsmetoder och sociologi. Kartläggningen ska innefatta en beskrivning av den forskning som bedrivs i Sverige inom området, identifierade kunskapsluckor och en sammanfattning av nationella och internationella forskningsresultat.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 september 2017.