Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förebygga sexuell exploatering av ungdomar via internet och andra interaktiva medier genom att ta fram särskild säkerhetsinformation Diarienummer: U2012/3355/UC

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Ungdomsstyrelsen att ta fram särskild information som riktar sig till flickor och pojkar i syfte att förebygga att de blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier. Informationen ska vara skriven på ett sätt som ungdomar kan identifiera sig med och utgå från flickors och pojkars användande av internet i syfte att synliggöra risker för sexuell exploatering.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2014. Redovisningen ska innefatta genomförda insatser samt en redovisning av hur medlen använts.