Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens musiksamlingar att förbereda och genomföra inrättandet av en ny plattform för stöd till musiklivet m.m. Diarienummer: Ku2010/960/KV

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens musiksamlingar att inom myndigheten förbereda och genomföra inrättandet av en ny plattform för stöd till musiklivet.

Regeringen uppdrar vidare åt Statens musiksamlingar att förbereda och genomföra inordnandet av verksamheten vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och den del av verksamheten vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den s.k. backkatalogen i myndigheten.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2010.