Sverige och Nato

Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

  • Sveriges väg in i Nato

    Jens Stoltenberg skakar hand med Sveriges ambassadör och Finlands ambassadör tittar på.
    Den 18 maj 2022 lämnade ambassadör Axel Wernhoff (till höger) in Sveriges ansökan om Natomedlemskap till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg (i mitten). Samtidigt lämnade ambassadör Klaus Korhonen (till vänster) in Finlands ansökan. Foto: Nato

    Den 16 maj 2022 fattade regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

Om Nato

Nato är en internationell politisk organisation och försvarsallians med 30 medlemsstater i Europa och Nordamerika, som har ömsesidiga försvarsförpliktelser gentemot varandra och en gemensam försvarsplanering.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige

Beslutet om att ansöka om medlemskap föregicks av en rapport (Ds 2022:7) från den arbetsgrupp som regeringen den 16 mars beslutade att tillsätta för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Innehåll om Sverige och Nato

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 31 träffar.