Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är ca 16,9 miljarder kronor (24 mars 2023).

Det militära stödet kan delas upp i två huvudsakliga kategorier: vapen och utrustning samt finansiellt stöd genom fonder. Därutöver har Sverige ingått ett svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete för försvarsmateriel samt bidragit med personal till flera utbildningsinsatser.

 • Vapen och utrustning

  Andelen av det militära stödet som består av vapen och utrustning uppgår till ett värde av ca 15,6 miljarder kronor.

  Stödet av vapen och utrustning inkluderar artilleripjäser (Archer), stridsvagn 122 (Leopard 2), granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90), hjälmar, avancerad ammunition, sjömålsrobot 17, pansarvärnssystem, personterrängbilar, vinterutrustning, riktmedel, kroppsskydd, tält, maskeringsnät och luftvärnssystem.

Mer information om vapen och utrustning i de olika stödpaketen

Archer
Archer Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Archer

Leopard 2 (stridsvagn 122)
Leopard 2 (stridsvagn 122) Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Leopard 2

CV 90 (stridsfordon 90)
CV 90 (stridsfordon 90) Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

CV 90

Robotsystem 97
Robotsystem 97 Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Robotsystem 97

Automatgevär (AG 90 C)
Automatgevär (AG 90 C) Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Automatgevär

Pansarvärnrobot 57 på väg att avfyras av en svensk soldat sittandes på knä i skogsmiljö
Pansarvärnsrobot 57 Försvarsmakten

Pansarvärnsrobot 57

Pansarskott AT-4 (pansarskott 86)
Pansarskott AT-4 (pansarskott 86) Foto: Sven-Åke Haglund/Försvarsmakten

Pansarskott AT-4

Granatgevär Carl Gustaf (granatgevär M/48 och M/86)
Granatgevär Carl Gustaf (granatgevär M/48 och M/86) Foto: Försvarsmakten

Granatgevär (Carl Gustaf)

Sjömålsrobot 17 (robot 17)
Sjömålsrobot 17 (robot 17) Foto: Försvarsmakten

Sjömålsrobot 17

 • Finansiellt stöd genom fonder

  Andelen av det militära stödet som utgör finansiellt stöd genom fonder uppgår till en summa av ca 1,3 miljarder kronor.

  Sverige har lämnat finansiellt bidrag om sammanlagt 110 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund) till stöd för Ukrainas försvarsmakt. Delar av stödet har öronmärkts för vinterutrustning. I december 2022 beslutade Sverige om ett bidrag på 200 miljoner kronor till den brittiska fonden International Fund for Ukraine, vars medel används för upphandling av försvarsmateriel till Ukraina. Sverige har även lämnat stöd genom två överföringar om 500 miljoner kronor respektive 577 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond för den ukrainska Försvarsmakten.

 • Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete

  Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

 • Utbildningsinsatser till stöd för Ukraina

  EUMAM

  Från och med våren 2023 bidrar Sverige med sjukvårdsinstruktörer till EU:s militära stödinsats för Ukraina, EUMAM UA. Utbildningen bygger på ett ”utbilda utbildaren”-koncept och hålls vid det tyska styrkehögkvarteret, ST-C. Insatsen genomför grundläggande och specialiserad utbildning av ukrainska soldater på EU-medlemsländers territorium. Den strategiska målsättningen är att stärka den ukrainska Försvarsmaktens militära förmåga, så att Ukraina kan försvara sin territoriella integritet och effektivt utöva sin suveränitet.

  Interflex

  Därtill bidrar Sverige till den brittiskledda insatsen Operation Interflex, som genomför grundläggande militärutbildning av ukrainska medborgare. Sverige deltog 2022 med 60 stabsofficerare och/eller instruktörer, och kommer att fortsätta bidra även 2023.

  Minröjningsutbildning i Litauen

  Regeringen beslutade den 22 december 2022 att Sverige ska hjälpa till att utbilda ukrainska minröjningssoldater. I projektet ska Försvarsmakten utbilda 48 ukrainska instruktörer som därefter kommer att utbilda 100 minröjningssoldater vardera i Ukraina. Detta innebär att omkring 4 800 personer kommer att ha utbildats i minröjning vid årets slut. De svenska instruktörerna kommer att avdelas från Swedish EOD and Demining Centre (Swedec) som är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

  Minröjningsarbetet har en avgörande betydelse för de ukrainska förbandens möjlighet till rörlighet i största allmänhet men är särskilt viktigt är möjligheten till rörlighet för de mekaniserade förbanden när de skall genomföra en offensiv. Då en hög anfallstakt är avgörande, både för möjligheten att vinna terräng och för att inte riskera att bli bekämpade. Även den militära logistiken förlitar sig på rörlighet då mycket av stödet de anfallande förbanden kräver består av transporter av olika slag. En utvecklad minröjningsförmåga stödjer också det civila samhället under rådande krig samt är av central betydelse när Ukraina ska återuppbyggas.

  Utbildningen äger rum i Litauen inom ramen för Nordefco och påbörjades i mars. Litauen stödjer insatsen via upplåtelse av övningsterräng och logistik., Instruktörer från Sverige, Island och Norge deltar i utbildningen som kommer att genomföras i fyra omgångar under 2023.

Mer information om innehållet i de olika stödpaketen

Stödpaket 11

Uppgår till ett värde av ca 6,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Artilleripjäs Archer
 • Delar till robotsystem 97 (HAWK)
 • Stridsvagn 122 (Leopard 2)

Stödpaket 10

Uppgår till ett värde av ca 4,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Stridsfordon 90
 • Pansarvärnsrobot 57
 • Granatgevär inklusive ammunition
 • Pansarskott
 • Automatgevär
 • Minröjningsutrustning

Stödpaket 9

Uppgår till ett värde av ca 3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Luftförsvarssystem
 • Kvalificerad ammunition
 • Personterrängbilar
 • Vinterutrustning
 • Riktmedel
 • Kroppsskydd
 • Tält
 • Maskeringsnät

Stödpaket 5–8

Stödpaket 5–8 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Pansarvärnssystem
 • Understödsvapen
 • Minröjningsutrustning
 • Artilleriammunition
 • Överskottsmateriel
 • Utbildningsinsats i Storbritannien

Stödpaket 1–4

Stödpaket 1–4 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Hjälmar
 • Skyddsvästar
 • Dygnsportioner av hållbara livsmedel
 • Pansarskott
 • Minröjningsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Bidrag till Natos stödfond för Ukraina
 • Sjömålsrobotsystem 17
 • Automatgevär och ammunition
 • Överskottsmateriel