Tunga avancerade vapen till Ukraina

Publicerad

Regeringen har idag presenterat ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av försvarsmateriel hittills. Det består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsmateriel stridsfordon 90 (CV 90) med ammunition och Robot 57 (NLAW) till ett värde av 4,3 miljarder kronor.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete

Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

Överlåtelse av artillerisystem 

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda en gåva av ej förbandsatta artilleripjäser av typen Archer B med kringutrustning och tillhörande ammunition till Ukraina.

Försvarsmakten uppdras också redovisa en tidplan och behov av internationellt samarbete för iordningställande och överlåtelse av aktuella artilleripjäser. Försvarsmakten ska också göra en bedömning av nödvändig utbildning på artillerisystemet.

I sin redovisning ska Försvarsmakten också informera regeringen om förutsättningarna för hur motsvarande artilleripjäser kringutrustning och ammunition ska ersättas och kostnaden för detta. Försvarsmakten ska också göra en bedömning av eventuella risker om artilleripjäser förloras eller hamnar i orätta händer och hur detta ska hanteras.

Stort stödpaket av försvarsmateriel

Regeringen avser föreslå i en proposition att Sverige ska bistå Ukraina med ett stort paket av militär materiel som Försvarsmakten kan avvara under en begränsad tid.

Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90) till ett värde av högst 4,3 miljarder kronor.

Kontakt

Helena Walentowicz
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand