Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

Publicerad

I dag, 20 februari, har regeringen presenterat det 15:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Paket 15 uppgår till ett värde av 7,1 miljarder kronor i löpande priser. Det inkluderar en marin satsning där Stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt) och undervattensvapen ingår. Paketet innehåller också artilleriammunition, luftvärnssystem, pansarvärnsrobotar, granatgevär, handgranater, sjukvårdsutrustning, sjuktransportfordon, livsmedel och finansiella stöd till bilaterala och multilaterala projekt eller fonder. Paketet innehåller även ekonomiskt stöd för Ukraina att köpa ytterligare exemplar av Stridsfordon 90.

Ladda ner:

Rysslands brutala, orättfärdiga och olagliga krig i Ukraina fortsätter och Ukrainas behov av stöd är alltjämt stort. Sammansättningen av detta 15:e och hittills största militära stödpaket från Sverige svarar mot de prioriterade behov som Ukraina har framfört.

Paket 15 hanteras till stor del i en kommande extra ändringsbudget som även inkluderar medel för stödpaket 14, inklusive ytterligare 700 Mkr i kostnader för stödpaket 14. Ändringsbudgeten uppgår till ett sammanlagt värde av 8,2 miljarder kronor. Medel för delar av paket 15 kommer regeringen återkomma med i VÄB.

Med de nya åtgärderna på 7,1 miljarder kronor (i paket 15) och tillskott om 0,7 miljarder kronor till paket 14 uppgår det totala svenska militära stödet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022 till 30 miljarder kronor.

Stödpaketet innehåller:

  • Artilleriammunition – Av typen 155 mm som efter komplettering med komponenter från partnerländer bildar funktionella granater till ett värde av nästan två miljarder kronor. Sverige för en dialog med Danmark och Finland om detta.
  • Stridsbåt 90 – 10 stycken Stridsbåt 90 tillsammans med 20 stycken Gruppbåtar (G-båt) och undervattensvapen doneras till ett värde av drygt 1,1 miljarder kronor.
  • Paketet innehåller även luftvärnssystem (Robot 70), pansarvärnssystem (Robot 55 TOW) samt granatgevär med ammunition och soldatutrustning i form av handgranater.
  • I paketet ingår också sjukvårdsutrustning, sjuktransportfordon och livsmedel.
  • Donation till stöd för Ukraina att köpa nytillverkade Stridsfordon 90 (CV90). Drygt 1 miljard kronor avsätts för detta.
  • Finansiella donationer till olika bilaterala och multilaterala projekt för utveckling av Ukrainas försvarsförmåga och multilaterala fonder som köper krigsmateriel på den öppna marknaden åt Ukraina.

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, och om att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...