Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Inrättande av regeringens arbetsmiljöforum under perioden 2021–2025

Publicerad

Regeringen beslutar att inrätta arbetsmiljöforum under perioden 2021–2025 vid Arbetsmarknadsdepartementet. Andra departement ska medverka vid behov. Regeringen bemyndigar chefen för Arbetsmarknadsdepartementet att besluta om arbetsformerna för regeringens arbetsmiljöforum.

Ladda ner:

Den 11 februari 2021 beslutade regeringen om skrivelsen En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (skr. 2020/21:92). I strategin anges det att regeringen ska inrätta ett forum för att diskutera pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheterna på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps åtgärdsplaner ska också diskuteras i forumet.