Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. SÖ 1999:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Bryssel den 26 juli 1995