Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 1968:15, 1969:71, 1977:88, 1992:4 samt 2000:41 1968:15 m.fl.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europeisk konvention om inbördes rättshjälp i brottmål. Strasbourg, den 20 april 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Undertecknad av Sverige den 20 april 1959. Proposition 1961:48. Beslut om ratifikation den 15 december 1967. Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 1 februari 1968. Konventionen i kraft den 12 juni 1962, för Sverige den 1 maj 1968