Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Slovenien angående överenskommelser med f.d. Socialistiska federativa republiken Jugoslavien som fortsätter att gälla i förhållande till Slovenien, Ljubljana den 7 april och Stockholm den 3 maj 1993 SÖ 1993:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner: