Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Thailand om samarbete rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder SÖ 1990:35

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 16 november 1989 att ratificera överenskommelsen.

Ladda ner:

Ratifikationsinstrumenten utväxlades i Bangkok den 23 februari 1990. Avtalet trädde i kraft den 1 juni 1990.