Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister SOU 2024:7

Publicerad

Slutbetänkande av Fastighetsregisterlagsutredningen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att nuvarande lag om fastighetsregister ska upphävas och ersättas med två nya lagar, där frågor om behandling av personuppgifter regleras i en egen lag, skild från verksamhetsregleringen kring fastighetsregistret.

Lagarna ska benämnas fastighetsdatalag respektive lag om fastighetsregister och elektroniskt tillhandahållande av fastighetsinformation.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...