Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet SOU 2021:66

Publicerad

Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113).

Ladda ner:

Den 1 januari 2021 förordnades kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist som särskild utredare. Som utredningssekreterare anställdes den 11 januari 2021 förvaltningsrättsfiskalen Emma Johansson och hovrättsassessorn Christina Söderbäck Hedén.

Som experter i utredningen förordnades den 22 februari 2021 handläggaren Jenny Borgarp (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), ställföreträdande generaldirektören och förvaltningschefen Björn Borschos (Brottsförebyggande rådet), kanslirådet Kent Eriksson (Kulturdepartementet), juristen Linda Fröström (Kammarkollegiet), ställföreträdande myndighetschefen Åsa E Hole (Myndigheten för stöd till trossamfund), ämnesrådet Elisabet Modée (Justitiedepartementet), rättssakkunniga Annika Pallvik Fransson (Socialdepartementet), verksjuristen Fredrik Sjöberg (Säkerhetspolisen) och rättssakkunniga Ida Ståhle (Kulturdepartementet).

Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna och betänkandet är därför skrivet med användande av vi-form. Utredningen har antagit namnet Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället och överlämnar härmed delbetänkandet Rätt mottagare – Demokrativillkor och integritet, (SOU 2021:66). De återstående frågor som omfattas av vårt uppdrag kommer att behandlas i det slutbetänkande som ska redovisas senast den 31 december 2021 (dir 2020:117).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Rätt mottagare

    Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

  • Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

    Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113).

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...