Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38

Publicerad

Ladda ner:

Välfärdsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning till regeringen. Utredningen lämnade ett delbetänkande i november 2016. Detta har remissbehandlats och bereds i Regeringskansliet.

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.