Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ny förvaltningslag SOU 2010:29

Publicerad Uppdaterad

Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i högre instans.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i högre instans.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

    Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet.

Laddar...