Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kriminalvården - ledning och styrning SOU 2009:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens viktigaste slutsatser innebär i korthet följande.

  • De övergripande målen för Kriminalvården är i dag inte preciserade i myndighetens dagliga verksamhet.
  • Det krävs långsiktiga strategier och mål för att Kriminalvården ska kunna förbättra verksamhetens effektivitet och organisationens resultat.
  • Strategiska vägval måste föregås av analyser. Det gäller t.ex. kompetensförsörjning, utvecklingen av IT-stöd och indelningen av anstalter i säkerhetsklasser.
  • Tillsynen över kriminalvården bör förstärkas, bl.a. genom att en ny tillsynsmyndighet inrättas.
  • Regeringens styrning av Kriminalvården bör förstärkas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...